22/2 là ngày gì?

22/2 là ngày gì?

Ngày 22/2 được nhiều người coi là một ngày tốt lành để bắt đầu một mối quan hệ.