Các loại rác thải cần bao nhiêu thời gian để phân hủy?

by Administrator

Trong khi lõi táo chỉ mất 2 tháng để phân hủy thì túi nilon cần tới 10-20 năm và thủy tinh lại mất tận 1 triệu năm mới phân hủy hoàn toàn.

Theo ước tính, mỗi năm con người trên trái đất tạo ra khoảng 1,3 tỷ tấn rác thải. Phần lớn số rác này được xử lý bằng cách chôn lấp bao gồm cả những loại rác thải có thể tái chế được. Việc chôn lấp rác thải vừa gây lãng phí lại ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm tàng về ô nhiễm môi trường, dịch bệnh có thể bùng phát từ những bãi chôn lấp. Vì vậy, việc phân loại rác để tái chế nhằm bảo vệ môi trường là vô cùng cần thiết. Vậy, phải mất bao nhiêu thời gian thì những loại rác này sẽ phân hủy hoàn toàn?

Infografic dưới đây giúp chúng ta nắm được thông tin về thời gian phân hủy của các loại rác, hy vọng từ đó có thể nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của việc tái chế rác, bảo vệ môi trường.

Các loại rác thải cần bao nhiêu thời gian để phân hủy?

Các loại rác thải cần bao nhiêu thời gian để phân hủy?

Các loại rác thải cần bao nhiêu thời gian để phân hủy?

Các loại rác thải cần bao nhiêu thời gian để phân hủy?

 

You may also like

Leave a Comment